REKOLEKCJE ADWENTOWE

15-17.12.2019

Parafia św. Jadwigi Królowej w Radomiu

Nauki rekolekcyjne wygłosi

wykładowca filozofii i teologii dogmatycznej duszpasterz akademicki

  1. Janusz Pyda OP

Niedziela 15.12.2019

7.00 Msza święta z nauką ogólną

9.00 Msza święta z nauką ogólną

10.30 Msza święta z nauką ogólną (dla małżonków)

12.00- Msza święta z nauką dla rodziców

13.15 – Msza święta z nauką ogólną

18.00 – Msza święta z nauką dla młodzieży

Poniedziałek 16.12.2019

6.30 – Roraty (nauka rekolekcyjna po mszy świętej)

9.00 – Msza święta z nauką ogólną

18.00 – Msza święta z nauką ogólną

19.00 – Msza święta z nauką ogólną

Wtorek 17.12.2019

6.30 – Roraty (nauka rekolekcyjna po mszy świętej)

Spowiedź święta 7.30 – 10.00

9.00 – Msza święta z nauką ogólną

Spowiedź święta 16.30-19.30

18.00 – Msza święta z nauką ogólną

19.00 – Msza święta z nauką ogólną

1 .Boże słowo, które dzisiaj rozważamy, akcentuje prawdę o Jezusie Chrystusie, który jest centrum historii zbawienia. Prorok Izajasz, urodzony w 765 roku przed Chrystusem, zapowiada w I Czytaniu Mesjasza mówiąc: „Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami … On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów” (Iz 2, 3-4). Misja Jezusa Chrystusa tworzy nową rzeczywistość. Dzięki temu św. Paweł, który stwierdził, że został zdobyty przez Chrystusa (por. Flp 3,12), może nas zapewnić w II Czytaniu: „Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień” (Iz 13, 11-12). Wymaga to odpowiednich decyzji i czuwania. Dlatego też św. Paweł dodaje: „Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień” (Iz 13, 12-13). Sam Jezus Chrystus zachęca nas w dzisiejszej Ewangelii: „Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

2. Jezus Chrystus jest centrum historii. Ważne jest jednak to, aby Zbawiciel był także w centrum naszego życia; w centrum czasu, który nam daje Pan Bóg. W pierwszą niedzielę Adwentu, która rozpoczyna rok liturgiczny, Kościół w Polsce inauguruje nowy program duszpasterski pod hasłem „Eucharystia daje życie”. Realizowanie tego programu...

LIST KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

zapowiadający obchody XIX Dnia Papieskiego

pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Razem z apostołami wołamy dzisiaj do Chrystusa: „Panie, przymnóż nam wiary” (Łk, 17, 5). Żyjemy bowiem w czasach dynamicznych zmian niejednokrotnie podważających sens naszego zaufania Bogu. Chrystus, odpowiadając uczniom, porównuje wiarę do ziarnka gorczycy. Wskazuje jak wielki potencjał i moc są ukryte w silnej wierze. Owoce postawy bezgranicznej ufności Bogu przekraczają możliwości wyobraźni i czysto ludzkiej kalkulacji. Wzmocnienie wiary i płynącej z niej nadziei będzie celem XIX Dnia Papieskiego, który w jedności z papieżem Franciszkiem, będziemy przeżywali już za tydzień pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”.

  1. Jezus wzorem postawy zaufania Bogu

            Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego, to słowa Jezusa, które w Ewangelii zanotował św. Marek. Wezwanie „Wstańcie, chodźmy” (por. Mk 14, 42), skierowane przez Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym do śpiących apostołów, było świadectwem Jego odwagi, wierności i gotowości do przyjęcia Kielicha męki. Pragnienie wypełnienia woli Boga Ojca do końca zrodziło się podczas wewnętrznej walki, którą stoczył na modlitwie. Lęk i strach, które budziły w Nim czekające go samotność i cierpienia, zostały pokonane dzięki wzajemnej...

Duch ŚwiętyRozpoczynamy kolejne przygotowanie kandydatów do sakramentu bierzmowania. Zapraszamy młodzież z naszej parafii, która uczęszcza do 8 klasy szkoły podstawowej oraz osoby starsze, które nie mają jeszcze tego sakramentu, a chciałaby go przyjąć. Przyjęcie sakramentu bierzmowania wymaga osobistej decyzji, tych którzy chcą rozpocząć przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu zapraszamy do pobrania deklaracji. Wypełnioną deklaracje kandydat przynosi osobiście wraz ze swoim rodzicem w ustalonych godzinach, które są umieszczone na deklaracji. Zapisy trwają do 7 października 2019r.

Do pobrania: Deklaracja dla kandydata do bierzmowania

Dnia 27 sierpnia 2019 r., na Jasnej Górze, po Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, odbyło się zebranie Rady Biskupów Diecezjalnych. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Na początku obrad abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, skierował swoje słowo do zebranych biskupów diecezjalnych.

  1. Gościem specjalnym posiedzenia Rady Biskupów Diecezjalnych był abp Światosław Szewczuk, Arcybiskup Większy Kijowsko-Halicki i zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Podczas spotkania zostało podpisane Stanowisko Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i Zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego zatytułowane „W miłości i w prawdzie” na temat woli kontynuowania dialogu i pragnienia głębszego pojednania. Biskupi wyrazili też nadzieję na ogłoszenie św. Jana Pawła II patronem pojednania polsko-ukraińskiego.
  2. Dnia 1 września będziemy obchodzić 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. To jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii naszego kontynentu – Europy, jak i całego świata. Święty Jan Paweł II, który przeżył II wojnę światową, w liście do Konferencji Episkopatu Polski z 26 sierpnia 1989 roku napisał: „Wojna toczyła się nie tylko na frontach, lecz jako wojna totalna uderzała ona w całe społeczeństwa. Deportowano całe środowiska. Tysiące osób stawały się ofiarą więzień, tortur i egzekucji (…)...

WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Słowo biskupów do wiernych

 

 

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych,

którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej

kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza

(Mk 9, 42)

Drogie Siostry i Drodzy Bracia!

            W ostatnim czasie wspólnota Kościoła w Polsce wstrząsana jest kolejnymi bolesnymi informacjami o wykorzystywaniu seksualnym dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych. Przestępstwa te są źródłem głębokiego cierpienia osób pokrzywdzonych. Nie ma słów, aby wyrazić nasz wstyd z powodu skandali seksualnych z udziałem duchownych. Są one powodem wielkiego zgorszenia i domagają się całkowitego potępienia, a także wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec przestępców oraz wobec osób skrywających takie czyny.

            Cierpienia osób pokrzywdzonych dotykają nie tylko ich samych, ale także całych rodzin oraz wspólnot kościelnych. Przestępstwa te „przysłoniły blask Ewangelii takim mrokiem, jakiego nie znały nawet wieki prześladowań” (Benedykt XVI, List do katolików w Irlandii, 19.03.2010).

            Głęboko tkwią w nas wykrzyczane słowa świadectwa osoby pokrzywdzonej, iż Chrystus nie krzywdził dzieci. „To [co ksiądz zrobił]...

Pielgrzymka do WŁOCH - 8 dni

 

ASYŻ - SANTA MARIA DEGLI ANGELI - NURSJA - CASCIA - RZYM - WATYKAN - SUBIACCO

- MONTE CASSINO - ORVIETO - KAHLENBERG

 

TERMIN: 21.09 - 28.09.2019 r.

DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski

We wczesnych godzinach porannych spotykamy się na wyznaczonym parkingu przy Parafii. Wyjazd w kierunku granicy polsko-czeskiej. Następnie przejedziemy przez Czechy, Austrię w kierunku Włoch. Wieczorem przyjazd do hotelu już na terenie Włoch. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.


DZIEŃ 2: Asyż, Santa Maria degli Angeli

Rano śniadanie. Następnie wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Asyżu. Zwiedzanie miasta zaczniemy od Bazyliki                św. Klary, następnie przejście historycznym centrum miasta. Nawiedzimy także Bazylikę św. Franciszka, gotycką budowlę ozdobioną wspaniałymi freskami Giotta, przedstawiającymi sceny z życia Świętego Biedaczyny. Msza św. Następnie przejedziemy do Bazyliki Santa Maria degli Angeli, która jest relikwiarzem małego kościółka Porzjunkuli, w pobliżu którego zmarł św. Franciszek. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu w Asyżu, obiadokolacja, nocleg.


DZIEŃ 3: Nursja, Cascia

Rano, po śniadaniu przejedziemy do Nursji – miejsca urodzenia św. Benedykta i św. Scholastyki. Spacer po mieście. W programie: Plac i pomnik św. Benedykta, bazylika zbudowana w miejscu domu rodzinnego świętych. Około południa udamy się do...

WIELKI CZWARTEK
Godz.18.00 - Uroczysta msza Wieczerzy Pańskiej -
dzień ustanowienia Eucharystii i sakramentu, będziemy się modlić również za wszystkich kapłanów, których spotkaliśmy na swojej drodze, prosząc jednocześnie o dobre i liczne powołania kapłańskie. Po Mszy świętej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza adoracji tzw. Ciemnicy.
Godz. 20.00 –21.00 modlitwa prowadzona przez Rodzinę Różańcową
Godz. 21.00-22.00 – modlitwa grupy SOS Maryja
Godz. 22.00 – Modlitwa brewiarzowa prowadzona przez młodzież

WIELKI PIĄTEK
Godz. 8.00 -
rozpoczęcie adoracji modlitwą brewiarzową (jutrznią) prowadzoną przez młodzież ze wspólnoty Ruchu Światło-Życie.
Godz. 8.30-17.00 – prywatna adoracja
Godz. 15.00
- Droga Krzyżowa ulicami Szczawińskiego i Górniczą
Godz. 18.00
. Nabożeństwo, składa się ono z czterech części: liturgii Słowa (odczytanie Męki Pańskiej wg. św. Jana), adoracji Krzyża i komunii po której nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.
Godz. 21.00 –22.00
– modlitwa prowadzona przez Oazę Rodzin
Godz. 22.00 – 23.00
- modlitwa przygotowana przez młodzież

WIELKA SOBOTA
Od godz. 8.00
- Adoracja przy Grobie Pańskim, rozpoczęcie modlitwą brewiarzową.
Godz. 9.00 – 12.00
- Święcenie pokarmów
Godz. 20.00
- Wigilia Paschalna, na nabożeństwo przynosimy ze sobą świece. Po Nabożeństwie Wielkiej Soboty nie będzie już adoracji przy...

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

Parafia św. Jadwigi Królowej

Rekolekcje poprowadzi ks. dr Andrzej Jędrzejewski

 

NIEDZIELA 7 kwietnia

7.00 – msza święta z nauką ogólną

9.00 – msza święta z nauką ogólną

10.30 – msza święta z nauką ogólną (małżeństwa)

12.00 – msza święta z nauką dla dzieci (młode małżeństwa)

13.15 – msza święta z nauką ogólną

17.00 – Gorzkie Żale z nauką pasyjną

18.00 – msza święta z nauką dla młodzieży

20.20 – msza święta z nauką dla studentów

PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia

7.00 – msza święta z nauką rekolekcyjną

9.00 – msza święta z nauką rekolekcyjną (dla osób starszych i samotnych)

18.00 – msza święta z nauką rekolekcyjną

19.00 – msza święta z nauką rekolekcyjną

20.00 – konferencja dla studentów

WTOREK 9 kwietnia– DZIEŃ SPOWIEDZI

7.00 – msza święta z nauką rekolekcyjną

             7.30 – 10.00 spowiedź

 

9.00 – msza święta z nauką rekolekcyjną

 

     Spowiedź      16.30-18.00; 18.30-19.30;

 

18.00 – msza święta z nauką rekolekcyjną

19.00 – msza święta z nauką rekolekcyjną

20.00 – msza święta z nauką rekolekcyjną (studenci)

Środa 10 kwietnia

7.00 – msza święta z nauką...

Msze św.

Parafia św. Jadwigi Królowej w Radomiu - logo

niedziele i święta

7.00, 9.00, 10.30,

12.00, 13.15, 18.00, 20.20

dni powszednie

7.00, 18.00, 19.00 (oprócz soboty)


Osobista adoracja
Najświętszego Sakramentu

adoracja

niedziele i święta

godz. 19.00-20.15

2 Lut
Msza święta - poświęcenie książeczek
Data 02.02.2020 16:30 - 17:30

Poświęcenia:

Msza św. o godzinie 16:30

02 lutego 2020 r. – książeczki (kupuje ksiądz)