Sprawując duszpasterstwo chorych, Kościół służy samemu Chrystusowi w cierpiących członkach Mistycznego Ciała. Spełnia On polecenia Pana Jezusa, by troszczyć się o chorych i naśladuje Jego przykład. Troskę tę okazuje Kościół nie tylko odwiedzając chorych, lecz także podnosząc ich na duchu przez sakrament namaszczenia i pokrzepiając sakramentem Eucharystii. Czyni to w czasie trwania choroby oraz wtedy, gdyż chorzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci.


Spowiedź osób chorych i sakrament namaszczenia odbywa się wg. indywidualnych zgłoszeń. W pierwsze piątki miesiąca wizyty u chorych z posługą kapłańską są po mszy świętej o godz. 7.oo.