Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i jest wyrazem wiary jego rodziny.Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii np. ze mszą świętą lub bez niej ( w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci).

 1. Formalności związane z ustaleniem uroczystości pogrzebowej, załatwia rodzina w kancelarii parafialnej przedstawiając dokumenty:
  • akt zgonu z USC
  • informację o przyjęciu sakramentów świętych (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszp[asterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego w domu rodzinnym)
  • pisemną informację o zmarłym wystawioną przez właściwego ks. proboszcza (jeżeli zmarły zamieszkiwał poza terenem parafii)
 2. Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we mszy świętej pogrzebowej, przez przyjęcie Komunii świętej jest najcenniejszym darem dla zmarłego.
 3. Również po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną:
  • msza święta w 30-ty dzień po śmierci
  • msza święta w rocznicę śmierci
  • wypominki

Telefon dyżurny: 506 251 825