Roraty
Roraty

"Czuwajcie, bo nie wiecie,
kiedy pan domu przyjdzie"

Mk 13,35

Zapraszamy na roraty
od poniedziałku do soboty
o godz. 6.30

Transmisja live
Zapraszamy na transmisję
Mszy Świętych
Kościół front
Relikwie Św. Jadwigi
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

 1. Aktualności
 2. Ogłoszenia duszpasterskie

LIST BISKUPA RADOMSKIEGO NA PIERWSZĄ NIEDZIELĘ ADWENTU 2023 R.

02.12.2023

Drodzy bracia i siostry!

Rozpoczynamy kolejny czas Adwentu w życiu naszym, naszych rodzin, parafii, diecezji i całej wspólnoty Kościoła. Pragniemy przeżyć go z oddaniem i troską o osobistą wiarę, dzięki której będziemy potrafili odnowić nasze życie z Bogiem i przejąć się przesłaniem z dzisiejszej Ewangelii.

Jakie refleksje przywołuje w nas wezwanie do czuwania? Gdy nasze życie jest przepełnione troską o ważne sprawy i bez wahania potrafimy powiedzieć na czym nam zależy, wówczas nie potrzebujemy przypominania o naszych zajęciach i jesteśmy gotowi do wielkich poświęceń. Wiedzą o tym kochający małżonkowie, oddani rodzice i dziadkowie, przeżywające z pasją swoją młodość dzieci i młodzież, oddani duszpasterze. Jesteśmy gotowi być sługami ważnych i nieraz wymagających poświęcenia dzieł oraz życiowych zadań. Dzisiaj jesteśmy zachęcani przez Jezusa Chrystusa, abyśmy odnowili naszą gotowość do troski o życiowe powołania i gorliwą wiarę. Już jutro rozpoczniemy nasze adwentowe dzieło, które bardzo mocno podkreśla piękno czuwania i jest związane z roratami. Zgromadzone w kościołach osoby, zapalone lampiony roratnie, słowa adwentowych pieśni i nasza poranna modlitwa od lat jest pięknym znakiem, że jesteśmy gotowi czuwać i razem z innymi chcemy szanować dary Boga.

Tak samo z uwagą wsłuchiwaliśmy się w słowa proroka Izajasza, który przypomniał nam wartość wytrwania na drogach Boga i konieczność zachowania takiej wrażliwości serca, która obroni nas przed zniechęceniem w życiu oraz pomoże wytrwać w wierze. Bardzo ogólne nawiązanie do dróg Boga nie jest tylko ładnym zwrotem, ale przypomina nam wiele biblijnych wydarzeń, w których ludzka odpowiedzialność łączyła się z wypełnieniem woli Boga. Szczególnym przykładem takiej postawy jest Maryja. Tajemnica Bożych dróg została w Jej życiu ukazana przez gotowość pójścia w przyszłość z misją od Boga i przez wyjątkową wytrwałość, aby otoczyć macierzyńską troską Syna Bożego i wszystkich Jego uczniów.

Adwent jest dla nas czasem nadziei, w którym także my możemy umocnić naszą wiarę i chcemy potwierdzić, że w tak różnych wyzwaniach naszego życia jesteśmy gotowi być świadkami Boga. Przypomniane dzisiaj słowa Św. Pawła nie odnoszą się tylko do chrześcijan w Koryncie, ale są także okazją do przywołania wszystkich tajemnic Boga w naszym życiu oraz wartości wiary innych ludzi, dzięki którym odnaleźliśmy prawdę o Bogu i staramy się uszanować wszystkie Jego dary.

W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was” (1 Kor 1, 5-6).

Refleksja nad przykładem wiary innych i znaczeniem ich świadectwa, kieruje nas do tajemnicy Kościoła. Tak, jak w poprzednim roku duszpasterskim prowadziło nas wezwanie do wiary w Kościół Chrystusowy, tak w najbliższych miesiącach powinniśmy nie tylko rozważać tę prawdę, ale zaangażować się według słów: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

Najłatwiej jest przyjąć to hasło, jako zaangażowanie się w różne parafialne inicjatywy i wspólnoty. Z całą serdecznością dziękuję wam drodzy bracia i siostry, młodzi i starsi, rozpoczynający swoje działania i doświadczeni w wielu dziełach przeżywanych dla Boga i we wspólnocie z innymi wierzącymi. Jak ważne i bogate są wasze starania o piękną liturgię, rozwijanie swojego życia z Bogiem i umacnianie więzi rodzinnej, przekazywanie innym piękna wiary i niepojęte po ludzku duchowe wsparcie w oddanej modlitwie, zaangażowanie w budowanie Bożych dzieł wśród ludzi i otaczanie ofiarną pomocą wszystkich potrzebujących wsparcia. We wspólnocie naszego Kościoła radomskiego jest tak wielkie bogactwo zaangażowania wiernych świeckich, osób konsekrowanych i duchownych. Razem ze świętym Pawłem chcemy dziękować Bogu i ludziom za tak wielkie dary Jego dobroci, które już się objawiły, ale także pragniemy z pokorą przyznać, że tak wiele jeszcze możemy i powinniśmy uczynić.

            Prorok Izajasz przypomniał nam dziś także wyjątkowe wyznanie: „Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich” (Iz 64, 7). Choć obecnie coraz mniej jest ludzi, dla których glina i wyrabianie z niej różnych przedmiotów niesie osobiste doświadczenia, to jednak chcemy sobie wyobrazić sens tego biblijnego obrazu. On także przywołuje kolejne refleksje nad uczestniczeniem we wspólnocie Kościoła. Sam Bóg umacnia naszą wspólnotę i kształtuje jej piękno oraz nadaje jej odpowiedni kształt. Zacznijmy od przywołania gliny jako znaku naszego człowieczeństwa, które otrzymaliśmy i próbujemy nadać mu odpowiednią formę. Możemy to czynić według własnych wyobrażeń lub wykorzystując swoiste „życiowe szablony”, jakie otrzymujemy od innych. Doświadczenie przekonuje nas, że w tym dziele formowania gliny potrzebna jest wilgoć. Nieoceniona jest także rola garncarza, którego kunszt potrafi nadać glinie wyszukane kształty. Rozważając te obrazy w świetle duchowych doświadczeń, uświadamiamy sobie, że darem wilgoci jest tchnienie Ducha Świętego, dzięki której nasze ludzkie starania są umacniane i przemieniane przez łaskę Boga. Troska o szczerą i dojrzałą wiarę przyczynia się do umocnienia naszej jedności z Bogiem oraz sprawia, że uczestnictwo we wspólnocie Kościoła jest odpowiedzialne i zaangażowane.

 

Drodzy bracia i siostry!

Z nadzieją rozpoczynamy czas Adwentu. Prośmy Boga o umocnienie wszelkich naszych starań, abyśmy każdy czas potrafili przyjąć z ufnością w Bożą Opatrzność oraz wszystkie sprawy przeżywać z szacunkiem dla Bożych darów i odpowiedzialnością za wiarę innych.

 

Wasz biskup Marek

 

  

 

Bal u Królowej

12.11.2023

Boża Łąka - Bal u Królowej

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I Niedziela Adwentu 03.12.2023

02.12.2023
 1. Dziś rozpoczęliśmy okres Adwentu w Kościele. W kolejne niedziele przed godziną 7.00, będziemy śpiewać Godzinki do Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy wszystkich na roraty, codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 6.30. Około 5 min. przed roratami będziemy odtwarzali z płyty CD specjalne opowiadanie dla dzieci, które później będzie wykorzystywane w czasie homilii, prosimy więc o nieco wcześniejsze przychodzenie na tę Eucharystię. Po roratach zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na słodką bułkę i kakao do budynku Duszpasterstwa Akademickiego.
 2. Ksiądz Biskup Marek Solarczyk napisał do nas list dotyczący Adwentu i programu duszpasterskiego na najbliższy rok liturgiczny. W trakcie homilii księża nawiązują do treści listu, ale zachęcamy wszystkich do osobistej lektury. List można przeczytać na stronie internetowej naszej parafii. W środę 6 grudnia ks. Bp Marek Solarczyk będzie modlił się z nami na roratach.
 3. Od tej niedzieli rozpoczynamy rozprowadzanie poświęconych opłatków. Nabywanie opłatków w kościele to wyraz naszej łączności z parafią. Nie będą one roznoszone po domach, poświęcone opłatki będą dostępne przy kancelarii, tam będzie również skrzynka gdzie można będzie wrzucić dobrowolną ofiarę. Ze względu na ceny prądu i gazu ofiary przeznaczane będą przede wszystkim na ogrzewane i oświetlenie kościoła. Oczywiście nikt nie będzie pilnował ile kto wrzuca, prosimy o uczciwość i osobistą odpowiedzialność.
 4. Tydzień temu zaczęliśmy rozprowadzać świece Caritas – Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, wspierając w ten sposób programy leczenia, dożywienia i wypoczynku dzieci. Akcja ma swoją piękną coroczną tradycję i chyba nie wymaga dodatkowej reklamy. Mała świeca kosztuje 10 zł i duża 20 zł.
 5. Jak co roku jest także możliwość nabycia pozycji „Ewangelia na każdy dzień”, w której są teksty Ewangelii, ciekawe rozważania, modlitwy. Wiemy że jest to pomoc w codziennym rozważaniu Słowa Bożego, co sprzyja rozwoju życia duchowego. Książka jest w różnych formatach, można samemu skorzystać jak również to dobry pomysł na prezent dla bliskich. Po Mszy Św. młodzież i dzieci z naszej parafii rozprowadzają ją przed kościołem. Ofiary składane z tej okazji będą przeznaczone na duszpasterstwo młodzieży i dzieci.
 6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. W tym dniu na Mszy Św. o godz. 18.00 będziemy się modlić za księży, siostry zakonne i kleryków pochodzących z naszej parafii, kapłanów którzy wśród nas pracowali. Będziemy prosić także o nowe powołania zakonne i kapłańskie. Serdecznie zapraszamy ministrantów, członków Ruchu Światło – Życie i wszystkie grupy formacyjne działające przy parafii do wspólnej modlitwy.
 7. W piątek 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze Święte jak w każdy dzień powszedni. Możemy w ten dzień przeżyć Godzinę Łaski. Od godz. 12.00 do godz. 13.00 mamy możliwość modlitwy w naszej świątyni przed Najświętszym Sakramentem.
 8. W następną niedzielę 10 grudnia zapraszamy dzieci komunijne wraz z rodzicami na dodatkową Mszę Świętą o godz. 16.00. Jest to kolejny etap przygotowań do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej związany z poświeceniem medalików.
 9. W najnowszym „Gościu Niedzielnym” nowy cykl adwentowy, którego przewodnikiem jest św. Franciszek. Podążając za słowami „Odbuduj mój Kościół” ciekawe artykuły podejmujące temat budowy „stajenki” w naszych sercach. Jest także do nabycia nowy dwumiesięcznik „Gościa Niedzielnego”, bogato ilustrowany magazyn popularnonaukowy „Historia Kościoła” poświęcony historyczności Jezusa. Zachęcamy także do nabywania „Małego Gościa Niedzielnego”, oraz tygodnika „Niedziela” z artykułem – Nie wystarczy być dobrym żeby wejść do nieba.
 10. Dziękujemy sześciu paniom, które w ostatnia sobotę pomagały, w sprzątaniu naszej świątyni.
 11. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na tacę, do puszek i na konto parafialne oraz za pracę i różne formy cierpienia ofiarowane za parafię.
 12. Wszystkim solenizantom, jubilatom tego tygodnia składamy jak najlepsze życzenia.

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 26 listopada 2023

26.11.2023
 1. Dziś świętujemy w Kościele Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Zachęcamy by w osobistej modlitwie przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela swojego życia.
 2. Dziękujemy serdecznie wszystkim dzieciom i rodzicom za tak liczny udział we wczorajszym „Balu u Królowej”. W sposób szczególny dziękujemy grupie osób świeckich, którzy pod przewodnictwem ks. Krzysztofa zajęła się przygotowaniem tego spotkania. Zdjęcia z balu można zobaczyć na parafialnym Facebooku.
 3. Od dzisiaj zaczynamy już rozprowadzać świece Caritas – Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, wspierając w ten sposób programy leczenia, dożywienia i wypoczynku dzieci oraz inne dzieła radomskiej Caritas. Akcja ma swoją piękną tradycję i w wiele rodzin nie potrafi sobie wyobrazić wigilijnego stołu bez świecy Caritas.
 4. W poprzednią niedzielę w ramach XV Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym, zebraliśmy na wsparcie chrześcijan na Bliskim Wschodzie 1576 zł. Bóg zapłać za złożone ofiary.
 5. Za tydzień rozpoczynamy Adwent. W niedzielę przed Mszą Świętą o godz. 7.00, będziemy śpiewać Godzinki do Najświętszej Maryi Panny. W dni powszednie od poniedziałku do soboty, roraty o godzinie 6.30. Zapraszamy na roraty dzieci i prosimy o przygotowanie lampionów. Wraz z dziećmi będziemy poznawać życie św. Franciszka i budować w swoich sercach stajenkę dla Jezusa. Tak jak w poprzednim roku chcemy zaproponować śniadanka po Mszy Świętej roratnej. Zapraszamy więc dzieci na bułki i kakao. Bardzo prosimy chętne osoby oraz przedstawicieli różnych ruchów działających przy parafii, które chciałby nam pomóc w przygotowaniu śniadań o zgłaszanie się do ks. Krzysztofa.
 6. W najnowszym „Gościu Niedzielnym” ciekawe artykuły m. in. o tym co łączy, a co różni Kościół katolicki i prawosławny, oraz o owocach przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana naszego życia. Zachęcamy także do nabywania – „Małego Gościa Niedzielnego”, w którym znajdziemy świecącą w ciemnościach naklejkę w postaci gwiazdy oraz tygodnika „Niedziela” z artykułem – Jakiego Kościoła chcemy Chrystusowego czy….?
 7. Dwie Panie w ostatnią sobotę pomagały przy sprzątaniu świątyni, dziękujemy im serdecznie.
 8. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na tacę, do puszek i na konto parafialne oraz za pracę i różne formy cierpienia ofiarowane za parafię.
 9. Wszystkim solenizantom, jubilatom tego tygodnia składamy jak najlepsze życzenia.

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXIII Niedziela Zwykła 19 listopada 2023

18.11.2023
 1. Obchodzimy dziś w naszej diecezji XV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, pod hasłem „To jest nasz dom”. Po każdej Mszy Św. mamy możliwość złożenia ofiary do puszek na wsparcie chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
 2. W środę 22 listopada, jak co miesiąc o godz. 19.00 modlimy się za wstawiennictwem św. Rity. Pamiętajmy w tym dniu w naszych modlitwach o naszych organistach, gdyż jest to także dzień wspomnienia św. Cecylii patronki śpiewu i muzyki kościelnej.
 3. W piątek 24 listopada o godz. 17.00 Amfiteatr Miejski Ośrodek Kultury i Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Łucznik organizują Andrzejki dla Seniora. Wstęp wolny, obowiązują zapisy. Więcej informacji na plakacie w gablocie przed kościołem.
 4. W sobotę 25 listopada w Wigilię Uroczystości Chrystusa Króla w budynku Duszpasterstwa Akademickiego odbędzie się zapowiadany już wcześniej parafialny Bal u Królowej. Od godz. 13.00 do godz. 16.00 dzieci będą bawić się w strojach królewskich.
 5. Szkoła Podstawowa nr 6 organizuje zimowisko z nauką jazdy na nartach, w ośrodku wypoczynkowym Giewont w Murzasichlu, w pierwszym tygodniu ferii zimowych tj. od 13 do 20 stycznia 2024 dla dzieci w wieku od 9 do 13 lat. Zapisy od dzisiaj do soboty 24 listopada telefonicznie lub w zakrystii. Do 24 listopada należy wpłacić zaliczkę 200 zł. Szczegóły podane są na kartkach informacyjnych, które można odebrać w zakrystii po Mszy Świętej oraz na szkolnym librusie i Facebooku. 
 6. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” ciekawe artykuły ukazujące znaczenie działalności charytatywnej Kościoła. Zachęcamy także do nabywania tygodnika „Niedziela” i grudniowego „Małego Gościa Niedzielnego”.
 7. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na tacę, na konto parafialne oraz za pracę i różne formy cierpienia ofiarowane za parafię.
 8. Dziękujemy pięciu Paniom, które w ostatnią sobotę pomagały w sprzątaniu naszej świątyni.
 9. Wszystkim solenizantom, jubilatom tego tygodnia składamy jak najlepsze życzenia.

Msze św.

Parafia św. Jadwigi Królowej w Radomiu - logo

niedziele i święta

7.00, 9.00, 10.30,

12.00, 13.15, 18.00, 20.20

dni powszednie

7.00, 18.00, 19:00


Osobista adoracja
Najświętszego Sakramentu

adoracja

niedziele i święta

godz. 19.00-20.15