Transmisja live
Zapraszamy na transmisję
Mszy Świętych
Kościół front
Relikwie Św. Jadwigi
Kościół ołtarz
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

 1. Aktualności
 2. Ogłoszenia duszpasterskie

Weekendowe warsztaty: "Komunikacji można się nauczyć"

30.06.2024

Link do zapisów: https://forms.gle/L9QVgkMY4zVS9MXFA

 

LIST KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA

15.06.2024

LIST

KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA

 

Umiłowani Siostry i Bracia!

Fragment Ewangelii św. Marka na dzisiejszą jedenastą niedzielę zwykłą, pozostawia nam przesłanie o królestwie Bożym, które Bóg „wsiewa” w ziemię ludzkiego serca. Teksty liturgiczne wyjaśniają, że jest to „królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju”. W przypowieści o ziarnku gorczycy dostrzegamy troskę Boga o życie ludzkie, o godne i właściwe warunki jego rozwoju i wzrostu, a wreszcie, o jego zbawienie. Bóg Wszechmogący jest Dawcą Życia, przez co jest obecny w poczęciu i życiu każdego człowieka. Życie nowej, unikalnej osoby ludzkiej, rozpoczyna się od poczęcia, czyli połączenia komórek matki i ojca. Od tego momentu każdy człowiek powinien mieć zapewnione pełne prawo do ochrony życia.

„Nie może istnieć prawdziwa demokracja, jeżeli nie uznaje się godności każdego człowieka i nie szanuje jego praw”- przypominał św. Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae (nr 101). Prawa każdego człowieka do życia chroni Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Karta Praw Podstawowych UE oraz Konstytucja RP i zapisy ustawowe. Jest to elementarna zasada wpisana w naturę człowieka, której nie wolno naruszać. „Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka. Zakłada ona przekonanie, że każda ludzka istota jest zawsze święta i nienaruszalna w jakiejkolwiek sytuacji i w każdej fazie swego rozwoju” (Deklaracja Dykasterii Nauki Wiary Dignitas infinita, 91).

Obecnie jesteśmy świadkami narastającej presji zmiany prawnej ochrony ludzkiego życia w kierunku legalizacji zabijania dziecka w łonie matki. Jest to bardzo niepokojące i niezwykle groźne, dla bezpieczeństwa publicznego. Każdy człowiek dobrej woli powinien się temu sprzeciwiać. Życie bowiem, jako wartość naczelna każdego człowieka i fundamentalny element dobra wspólnego, jest dobrem podstawowym, górującym nad indywidualną wolnością innych. Nikt więc, w imię osobistej wolności, nie ma prawa decydować o życiu drugiego człowieka.

„Kościół nie przestaje przypominać, że godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od poczęcia do naturalnej śmierci” (Dignitas infinita, 47). „Nie zabijaj” i „chroń ludzkie życie" – to podstawowe zasady, którymi powinien się kierować każdy człowiek prawego sumienia. Wbrew dość powszechnej narracji, nie są one wyrazem przekonań wynikających tylko z wiary chrześcijańskiej, ale płyną ze zrozumienia samej ludzkiej natury.

Wartym podkreślenia jest, jak wielkie znaczenie dla ochrony poczynającego się życia ma kochająca się rodzina, zbudowana na trwałym małżeństwie rodziców, stanowiąca „sanktuarium życia” oraz podstawową komórkę społeczną. „Tak więc mężczyzna i kobieta zjednoczeni w małżeństwie zostają włączeni w Boże dzieło: poprzez akt zrodzenia – dar Boży zostaje przyjęty i nowe życie otwiera się na przyszłość” (Evangelium vitae, 43). Tymczasem zabójstwo dziecka poczętego powoduje poważne cierpienie psychofizyczne i duchowe, prowadząc często do rozbicia rodziny.  

Wyrażamy wielki szacunek i uznanie dla matek, które z miłością służą życiu i chronią swoje dzieci nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Świadczą one o tym, że radość, piękno i wielkość miłości macierzyńskiej wyrażają się w nieprzemijającej trosce o dobro dzieci niezależnie od okoliczności.

Zwracamy się także do ojców, których rolą jest ochrona rodziny, a zwłaszcza kobiet w stanie błogosławionym oraz ich dzieci. Wasze pełne miłości zaangażowanie na rzecz obrony najbardziej bezbronnych, potrzebujących szczególnego wsparcia, jest niezastąpione. Tym bardziej więc dzisiaj nie wolno wam dystansować się od zaangażowania w prawną ochronę ludzkiego  życia.

Zdarza się jednak, że brzemienna matka znajduje się w bardzo trudnej sytuacji i potrzebuje specjalistycznej pomocy. Kościół, organizacje pozarządowe i lokalne instytucje niosą ją prowadząc m.in. Domy Samotnej Matki czy Okna Życia, zapewniając wsparcie materialne, prawne i psychologiczne. Tej pomocy nie może nigdy zabraknąć również ze strony państwa. Wszyscy jesteśmy do niej zobowiązani.

Troska o życie wyraża się także przez to, że nie wolno zmuszać lekarzy, personelu medycznego i farmaceutów do angażowania się w proceder zabijania dzieci w okresie prenatalnym czy też osób starych i chorych. Takie działania łamią podstawowe prawo do zachowania klauzuli sumienia. 

Jako pasterze Kościoła katolickiego w Polsce, a jednocześnie obywatele naszego kraju, mamy prawo i obowiązek przypomnieć – zarówno wiernym Kościoła katolickiego, jak i wszystkim ludziom dobrej woli – że jesteśmy zobowiązani do szacunku wobec człowieka, zwłaszcza wobec najsłabszych i bezbronnych. Szczególna odpowiedzialność za ich życie spoczywa na tych, którym na mocy mandatu społecznego została powierzona troska o dobro wspólne.

Papież Franciszek zwrócił się ostatnio do nas Polaków: „Niech Polska będzie ziemią, która chroni życie w każdym jego momencie, od chwili, gdy pojawia się w łonie matki, aż do jego naturalnego kresu. Nie zapominajcie, że nikt nie jest panem życia, czy to swojego, czy też innych. Z serca wam błogosławię!” (Franciszek, Słowa do Polaków w czasie audiencji ogólnej, 20 marca 2024 r.).

Dziękując każdemu, kto w różnych wymiarach życia osobistego i publicznego służy życiu i prawdzie, w Imię Chrystusa prosimy Was o wytrwałą i ofiarną obronę Ewangelii życia. Włączmy się wszyscy do wielkiej modlitwy w tej intencji, dziś zanoszonej za wstawiennictwem Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, słowami św. Jana Pawła II (Evangelium vitae, 105)

 

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia:

spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat,

ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,

mężczyzn i kobiet — ofiary nieludzkiej przemocy,

starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.

Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić

ludziom naszej epoki Ewangelię życia.

Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru,

radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu

oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej,

aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,

cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.

 

Podpisali pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 398. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, w Warszawie, w  dniu 10 czerwca 2024 r.

 

 

List należy odczytać w niedzielę, 16 czerwca 2024 r.

 

 

Za zgodność:

 

Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XV NIEDZIELA ZWYKŁA 14.07.2024

13.07.2024
 1. Przypominamy, że w lipcu i sierpniu obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw. Przez całe wakacje w niedziele nie ma Eucharystii o godz. 13.15 (pozostałe Msze Święte bez zmian, ostatnia Eucharystia o godz. 20.20). W dni powszednie nie ma Mszy Świętej o godz. 19.00. Msze Święte celebrowane są o godz. 7.00 i 18.00. Spowiedź w dni powszednie przed każdą Mszą Świętą a kancelaria parafialna będzie czynna we wtorki i czwartki od godz. 17.00 do godz. 18.00.
 2. W najbliższą środę 17 lipca po Eucharystii o godz. 18.00 zapraszamy na comiesięczne spotkanie z cyklu Kawa z Jadwigą.
 3. Bardzo serdecznie dziękujemy drogim parafiankom za pomoc w sprzątaniu kościoła w ostatnią sobotę. Zapraszamy także inne osoby do pomocy w sprzątaniu wspólnego domu jakim jest nasza świątynia.
 4. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. W najnowszym wydaniu „Gościa Niedzielnego” ciekawy artykuł wyjaśniający, czym zajmują się jałmużnicy i na czym polega ich posługa. Polecamy także tygodnik „Niedziela” i „Małego Gościa Niedzielnego”.
 5. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na tacę, na konto parafialne oraz za pracę i różne formy cierpienia ofiarowane za parafię.
 6. Wszystkim solenizantom, jubilatom tego tygodnia składamy jak najlepsze życzenia. Pozdrawiamy wszystkich gości odwiedzających naszą parafię a parafianom udającym się na odpoczynek życzymy dobrych wakacji.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 07.07.2024

06.07.2024
 1. Przypominamy, że w lipcu i sierpniu obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw. Przez całe wakacje w niedziele nie ma Eucharystii o godz. 13.15 (pozostałe Msze Święte bez zmian, ostatnia Eucharystia o godz. 20.20). W dni powszednie nie ma Mszy Świętej o godz. 19.00. Msze Święte celebrowane są o godz. 7.00 i 18.00. Spowiedź w dni powszednie przed każdą Mszą Świętą a kancelaria parafialna będzie czynna we wtorki i czwartki od godz. 17.00 do 18.00.
 2. Serdecznie dziękujemy osobom, które złożyły ofiarę do puszek na potrzeby Stolicy Apostolskiej, zebraliśmy 443 zł.
 3. W sobotę 13 lipca po Mszy Świętej o godzinie 18.00 zapraszamy na kolejne nabożeństwo fatimskie prowadzone przez Koła Żywego Różańca z naszej parafii.
 4. Bardzo serdecznie dziękujemy drogim parafiankom za pomoc w sprzątaniu kościoła w ostatnią sobotę. Zapraszamy także inne osoby do pomocy w sprzątaniu wspólnego domu jakim jest nasza świątynia.
 5. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. W najnowszym wydaniu „Gościa Niedzielnego” ciekawy wywiad z wybitnym historykiem prof. Andrzejem Nowakiem. Polecamy także tygodnik „Niedziela” z artykułami o zwiedzaniu Polski.
 6. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na tacę, na konto parafialne oraz za pracę i różne formy cierpienia ofiarowane za parafię.
 7. Wszystkim solenizantom, jubilatom tego tygodnia składamy jak najlepsze życzenia.

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 30.06.2024

30.06.2024
 1. Od 1 lipca czyli od jutrzejszego poniedziałku przechodzimy na wakacyjny porządek nabożeństw. Przez całe wakacje w niedziele nie ma Eucharystii o godz. 13.15 (pozostałe Msze Święte bez zmian, ostatnia Eucharystia o godz. 20.20). W dni powszednie Msze Święte o godz. 7.00 i 18.00, nie ma Eucharystii o godz. 19.00. Spowiedź w dni powszednie przed każdą Mszą Świętą a kancelaria parafialna będzie czynna we wtorki i czwartki od godz. 17.00 do 18.00.
 2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W pierwszy czwartek na Mszy Św. o godz. 18.00 będziemy się modlić za księży, siostry zakonne i kleryków pochodzących z naszej parafii a także za kapłanów którzy wśród nas pracowali. Będziemy także prosić o nowe powołania zakonne i kapłańskie. W pierwszy piątek miesiąca, po Mszy Św. porannej jeden ksiądz uda się do chorych. Może się zdarzyć – bo jest to okres wakacyjny – że osoba, którą zwykle odwiedzamy w pierwszy piątek miesiąca będzie w tym czasie nieobecna, bardzo prosimy o przekazanie informacji o tym fakcie panu kościelnemu. Spowiedź w kościele od godziny 17.00. Zachęcamy także do spowiedzi wcześniej, w dni powszednie w ciągu tygodnia. W pierwszą sobotę miesiąca po Mszy Św. porannej spotkanie Kół Żywego Różańca i wymiana tajemnic.
 3. Nasza parafia organizuje weekendowe warsztaty zatytułowane „Komunikacji można się nauczyć” w dniach od 22 do 24 listopada 2024 roku. Warsztaty te mają na celu zgłębianie zasad efektywnej komunikacji opartej na słuchaniu, otwartości i wzajemnym szacunku. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą skuteczniej komunikować się w swoim życiu osobistym i zawodowym. Warsztaty odbędą się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Formularz do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej. Liczba miejsc jest ograniczona. Link do zapisów na warsztaty: https://forms.gle/L9QVgkMY4zVS9MXFA
 4. Bardzo serdecznie dziękujemy parafiankom za pomoc w sprzątaniu kościoła w ostatnią sobotę. Zapraszamy także inne osoby do pomocy w sprzątaniu wspólnego domu jakim jest nasza świątynia.
 5. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. W najnowszym wydaniu „Gościa Niedzielnego” polecamy m. in. artykuł – w jaki sposób prymat Piotra może łączyć, a nie dzielić wyznawców Chrystusa. Polecamy także tygodnik „Niedziela” z artykułem – O zamachu na katechezę. Jest jeszcze nowy „Mały Gość Niedzielny” z planszą mapy Polski, a na niej ciekawe i dziwne muzea, które warto odwiedzić w wakacje.
 6. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na tacę, na konto parafialne oraz za pracę i różne formy cierpienia ofiarowane za parafię.
 7. Wszystkim solenizantom, jubilatom tego tygodnia składamy jak najlepsze życzenia, wszystkim udającym się na wakacje życzymy dobrego wypoczynku.

 

 

 

 

 

Msze św.

Parafia św. Jadwigi Królowej w Radomiu - logo

niedziele i święta

7.00, 9.00, 10.30,

12.00, 13.15, 18.00, 20.20

dni powszednie

7.00, 18.00, 19:00


Osobista adoracja
Najświętszego Sakramentu

adoracja

niedziele i święta

godz. 19.00-20.15