Zapraszamy na transmisję
wszystkich Mszy Świętych
Slider

 1. Ogłoszenia duszpasterskie
 2. Aktualności

KOMUNIKAT 24 marca 2020

24.03.2020

W związku z wprowadzeniem we wtorek 24 marca 2020 r. nowych regulacji mających zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa, musimy wprowadzić nowe rozwiązania, które stworzą możliwość korzystania z Eucharystii i spowiedzi z zachowaniem przyjętych ograniczeń.

 1. Wszystkie msze będą transmitowane przez naszą stronę internetową i Facebooka. Zachęcamy do wspólnego (rodzinnego) korzystania z transmisji.
 2. W Eucharystii mogą uczestniczyć jedynie dwie osoby z rodziny, która zamówiła intencję. Sytuacja jest nadzwyczajna i rozumiem, że w wielu sytuacjach osoby, które zamówiły intencję nie będą obecne, zachęcamy w takiej sytuacji o uczestnictwo w transmisji. Bardzo prosimy o wchodzenie do kościoła przez drzwi od strony zakrystii.
 3. Chcemy w zaistniałych warunkach stworzyć możliwość skorzystania z sakramentu pojednania. Świątynia będzie otwarta w godzinach 9.30-11.30 i 16.00-17.45 wyłącznie dla osób chcących skorzystać z sakramentu pokuty. Do świątyni- przez drzwi główne wchodzi tylko jedna osoba i zamyka za sobą drzwi. Zamknięte drzwi są znakiem, że właśnie odbywa się spowiedź. Wchodzimy do środka, stajemy przed ołtarzem w miejscu wskazanym przez księdza (w odpowiedniej odległości) i spowiadamy się na stojąco. Jeśli będzie kilka osób czekających na spowiedź prosimy, by czekać na zewnątrz (tak jak do apteki). Jeśli liczba penitentów będzie duża, poprosimy o pomoc dodatkowych księży.
 4. Nie rezygnujemy z naszych rekolekcji parafialnych, ale będą one miały wyłącznie charakter on-line czyli będą transmitowane przez Internet.

Sytuacja, w której jesteśmy wymaga od nas jak chyba nigdy dotąd mądrości i wiary. Mądrości, aby znaleźć sposoby na pomaganie innym i nie narażać życia, zwłaszcza najsłabszych, którzy dziś opisywani są jak „grupa ryzyka”. Potrzebujemy również wiary, aby z Chrystusem i bez lęku przeżyć wszystkie wyzwania jakie przed nami stoją. Módlmy się, zawierzajmy wszystko Bogu i działajmy tak, by ludzie wokół nas byli otoczeni naszą troską.

Zachęcamy do wspólne modlitwy różańcowej o godz. 20.30, znajdź naszą stronę i przyłącz się do modlitwy.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV Niedziela Wielkiego Postu 22.03.2020

21.03.2020
 1. Wszystkie Eucharystie i nabożeństwa (np. Gorzkie Żale i Drogi Krzyżowe) w naszym kościele będą odbywać w takich godzinach, jak miało to miejsce do tej pory, z zachowaniem przepisu, że liczba uczestników nie może przekraczać 50 osób. Jeśli zostaną wprowadzone dodatkowe ograniczenia, zrobimy wszystko, by Eucharystie były odprawiane nawet wtedy gdyby jedynym uczestnikiem był ksiądz celebrujący Eucharystię. Wszystkie Eucharystie i Nabożeństwa będą transmitowane przez naszą stronę internetową. Zmieniliśmy sposób transmisji, teraz można ją oglądać bezpośrednio ze strony internetowej (swjadwiga.radom.pl)
 2. Według wskazań księży Biskupów możliwe i wskazane jest przyjmowanie komunii świętej na rękę, ale osoby, które chcą przyjąć komunię w tradycyjny sposób również powinny mieć taką możliwość. Ksiądz przewodniczący liturgii będzie udzielał komunii świętej na rękę, a drugi ksiądz będzie udzielał komunię świętą w tradycyjny sposób.
 3. Do tej pory spowiedź parafialna odbywała się w czasie rekolekcji, we wtorek przyjeżdżało 14 księży i spowiedź trwało przez pięć godzin. W tym roku – z oczywistych względów – taka forma spowiedzi nie będzie możliwa. Nie znaczy to jednak, że rezygnujemy ze spowiedzi wielkanocnej. W tym tygodniu – tak samo jak w tygodniu minionym – od poniedziałku do piątku - od 9.300-11.30 i od 16.00-18.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i będzie również możliwość spowiedzi świętej. Na ten czas rezygnujemy z konfesjonału, wydzielamy kaplice św. Józefa i tam przy witrażu świętej rodziny będzie ksiądz, podchodzimy do niego, stajemy w pewnej odległości i spowiadamy się na stojąco lub klękamy obok niego. Jeśli będzie taka potrzeba i dobra pogoda, dodatkowy ksiądz będzie spowiadał na zewnątrz świątyni. Tak będzie w tym tygodniu, za tydzień będzie więcej dyżurów spowiedników i podamy informacje jak będzie zorganizowana spowiedź.
 4. Sytuacja, w której jesteśmy wymaga od nas modlitwy, dobrze jeśli ta modlitwa jest gorliwa, wierna i wspólna. Modlimy się w naszej świątyni w dni powszednie o godz. 20.30 odmawiając różaniec, zachęcamy, aby z rodzinami przyłączyć się do tej modlitwy. W piątek modlitwa różańcowa będzie po Drodze Krzyżowej, która rozpocznie się o godz. 20.00.
 5. Nie rezygnujemy z naszych rekolekcji parafialnych, ale zmieniamy ich formę. Zapraszamy do uczestniczenia w rekolekcjach przez transmisję internetową. W niedzielę za tydzień, msze odbędą według zwyczajnego porządku, ale na dwóch Eucharystiach tj. godz. 10.30 i 18.00 będą głoszone nauki rekolekcyjne, a o godz. 19.00 będzie spotkanie z rekolekcjonistami i odpowiedzi na pytania. Spotkania z rekolekcjonistami będą prowadzone przez Duszpasterstwo Akademickie. W niedzielę naszym gościem i rekolekcjonistą będzie ks. biskup Piotr Turzyński. Internetowe rekolekcje parafialne będą trwały do środy, za tydzień powiemy o kolejnych dniach. Bardzo ważna informacja, spotkania rekolekcyjne, będą transmitowane przez naszą stronę internetową i bardzo prosimy o taką formę uczestnictwa w Eucharystii. W Eucharystii – również tej rekolekcyjnej - nie może uczestniczyć więcej niż 50 osób i tego będziemy pilnować.
 6. Zawieszono dystrybucję „Gościa Niedzielnego”, ale zachęcamy do korzystania z wersji elektronicznej na stronie www.gosc.pl
 7. Nie rezygnujemy z tradycyjnych świątecznych paczek dla osób potrzebujących, będą rozdzielane w Wielką Środę.
 8. Kilka osób sygnalizowało, że uczestniczą jedynie w transmisji Eucharystii, ale chciałyby złożyć jakąś ofiarę na tacę. Konto parafii  -PEKAO O. w Radomiu ul. Tadeusza Kościuszki 2 - 86 1240 5703 1111 0010 7815 7007 podane jest również na stronie internetowej naszej parafii i najlepszą formą jest przelew.
 9. Może się okazać, że najbliższym czasie będą wprowadzone nowe szczegółowe zalecenia, które zmienią to, co było treścią tych ogłoszeń, dlatego proszę o śledzenie informacji na stronie internetowej i uczestniczenie w transmitowanych nabożeństwach.

List Pasterski na I Niedzielę Wielkiego Postu

29.02.2020
 1. Ewangelia, którą dzisiaj rozważamy, ukazuje Chrystusa, który zwyciężył szatana i uczy nas, jak pokonywać pokusę oddalającą człowieka od Pana Boga. W prefacji dzisiejszej Mszy Świętej będziemy dziękować Panu Bogu za ten wzór, który pozostawił nam Jezus Chrystus: „On poszcząc przez czterdzieści dni na pustyni własnym przykładem uświęcił okres pokuty, On zniweczył wszystkie podstępy szatana i nauczył nas zwyciężać pokusy do grzechu, abyśmy z czystym sercem obchodzili święta wielkanocne i w końcu doszli do Paschy wieczystej”. Zdecydowana postawa Jezusa Chrystusa jest przeciwieństwem tej, którą przyjmują Adam i Ewa w raju. Ich błędem było to, że podjęli dyskusję z szatanem, który swoje działanie rozpoczyna od budzenia wątpliwości: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» Przewrotność szatana polega na łączeniu prawdy z fałszem. Obroną przed takimi zakusami szatana jest oparcie się na pewnych prawdach i jasnych zasadach.

 

 1. Chrystus podaje nam dzisiaj trzy ważne zasady życia moralnego: „Nie samym chlebem żyje człowiek” (Łk 4,4), „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”(Łk 4,8), „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego” (Łk 4,12).

Zasady te nigdy nie tracą swojej aktualności. Nam, ludziom, potrzebne są żywe wzory, konkretne osoby, które potrafiły zrealizować takie zasady. Tymi osobami są święci. Każdy z nich jest żywym dowodem możliwości zrealizowania zasad, które przekazał nam Jezus Chrystus. Takim idealnym wzorem jest, Święta Rodzina, na którą w szczególny sposób pragniemy patrzeć w tym roku, który przeżywamy w Diecezji jako Rok Rodziny.

 

 1. Święta Rodzina – to przede wszystkim Dziecię Jezus, który „był im (Maryi i Józefowi) poddany” (Łk 2,51) i stał się Miłością ofiarną zbawiającą świat. To Najświętsza Maryja Panna, która jest czułą, delikatną Miłością pełną zatroskania. To Święty Józef, który jest Miłością pełną ciszy, kontemplacji i odpowiedzialności.

 

 1. Panu Bogu dziękujemy za wszystkie wspaniałe rodziny. Dziękujemy za wierne Panu Bogu oraz sobie nawzajem małżeństwa. Za Małżeństwa żyjące Sakramentem Małżeństwa, złożonym ślubem i wzajemnym zobowiązaniem. Dziękujemy Panu Bogu za rodziny i małżeństwa podejmujące trud pogłębionej formacji chrześcijańskiej. Za te osoby, które podjęły wielki wysiłek uratowania małżeństwa, mimo przeżywanych kryzysów. Dziękujemy za rodziców, którzy pamiętają o przyjętym zobowiązaniu podczas zawierania Sakramentu Małżeństwa. Padło wówczas pytanie: „Czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy”? Twierdząca odpowiedź „chcemy” była przyjęciem zobowiązania za życie każdego dziecka oraz za kształt tego życia nadany przez chrześcijańskie wychowanie. Jest to zobowiązanie do wprowadzania dziecka w życie modlitwy i umożliwienia systematycznego udziału w niedzielnej Mszy Świętej. Jest to zobowiązanie do troski o wiedzę religijną dzieci i młodzieży. Taką szansą jest katecheza szkolna. Wierzący rodzice interesują się udziałem swoich dzieci w katechezie oraz owocami tego uczestnictwa. Jest to niezwykle ważne wyznanie wiary.

 

 1. Takie wyznanie wiary składali np. rodzice Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, o których, podczas kanonizacji, mówił Ojciec Święty Franciszek: „święci małżonkowie Ludwik Martin i Maria Zelia z domu Guérin świadczyli posługę chrześcijańską w rodzinie chrześcijańskiej, budując dzień po dniu środowisko pełne wiary i miłości. W tym klimacie zrodziły się powołania ich córek, w tym św. Teresy od Dzieciątka Jezus”. „Moi rodzice są bardziej godni nieba niż ziemi” – mówiła ich Święta Córka – Święta Teresa od Dzieciątka Jezus.

 

 1. Takie wyznanie wiary złożyła Święta Joanna Beretta Molla. Wspaniała matka, wzorowa żona i ofiarna lekarka. Przed ślubem pisała do swego narzeczonego: "Jeszcze 20 dni a potem... będę Gianna Molla! Co byś powiedział, gdybyśmy odprawili triduum, aby duchowo przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu? 21, 22 i 23 września Msza Święta i Komunia Święta. Ty w Ponte Nuovo, ja w Sanktuarium Wniebowziętej. Matka Boża zjednoczy nasze modlitwy i pragnienia, a ponieważ w jedności jest siła, Jezus nas wysłucha i pomoże nam. Jestem pewna, że powiesz tak i dziękuję Ci za to … Chciałabym, aby nasza nowa rodzina mogła się stać jakby wieczernikiem zjednoczonym wokół Jezusa".

 

 1. Dobrze wiemy, że nie wszystkie małżeństwa i rodziny realizują wskazania podane przez Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię. Dlatego gorącą wspólną modlitwą pragniemy uprosić u Pana Boga umocnienie dobrym rodzinom i małżeństwom oraz łaskę przemiany błądzącym. Tą wspólnotową modlitwą będzie „Jerycho Rodzin”, które rozpoczniemy Mszą Świętą koncelebrowaną w Sanktuarium Świętej Rodziny, w Studziannie, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w dniu 25 marca 2020 roku, o godzinie 11.30.

 

 1. Nazwa „Jerycho” nawiązuje do cudownego zdobycia Jerycha przez pielgrzymujący Lud Boży Starego Testamentu. W biblijnej Księdze Jozuego czytamy: „Jerycho było silnie umocnione i zamknięte przed Izraelitami. (…) I rzekł Pan do Jozuego: «Spójrz, Ja daję w twoje ręce Jerycho (…). Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu (Joz 6, 1-5.20). Był to szczególny znak działania Pana Boga.

Dzisiaj także istnieje potrzeba wywołania modlitewnego rezonansu i błagania Pana Boga, aby zniszczone zostały nowe przeszkody utrudniające budowanie małżeństw i rodzin według wskazań Ewangelii i Nauki Kościoła.

Te nowe mury – to brak wiary, grzech, brak poszanowania Bożego prawa, brak szacunku dla Osoby Pana Boga i tego, co jest święte. Te nowe przeszkody to lekceważenie Sakramentu Małżeństwa, tzw. „wolne związki” oraz brak autentycznej troski o religijne wychowanie młodego pokolenia.

 

 1. Co to jest „Jerycho Rodzin”? To nieustanna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. To przede wszystkim adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa wynagradzająca za grzechy świata i każdego z nas. Także za grzechy małżonków i rodziców. To modlitewny „szturm do nieba” w intencjach małżeństw i rodzin. To gorąca modlitwa błagalna o łaskę odnowy duchowej rodzin. Wszyscy widzimy potrzebę pogłębienia wiary małżonków, rodziców oraz kandydatów do sakramentu Małżeństwa.

 

 1. Każdy dekanat będzie przeżywał tydzień takiej modlitwy. Poszczególne parafie, w wyznaczonym dniu, przez 24 godziny – a zatem w dzień i w nocy – będą trwały na modlitwie. To „trwanie na modlitwie” – to przede wszystkim wspólnotowa Msza Święta. To także adoracja Najświętszego Sakramentu. Będzie to również wzajemna modlitwa rodziców i dzieci. Podczas tej modlitwy będzie nam towarzyszyła kopia obrazu Świętej Rodziny z Sanktuarium w Studziannie oraz relikwie Świętej Joanny Beretty Molla oraz Świętych Ludwika i Zelii Martin, rodziców Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.

 

 1. Serdecznie zapraszam całe rodziny do włączenia się w parafialny dzień modlitwy. Wsłuchajmy się w informacje podawane przez naszych duszpasterzy. Włączmy się w przygotowanie parafialnej adoracji.

Zapraszam do głębokiego przeżywania Wielkiego Postu. Jest to bowiem czas rozważania Męki Chrystusa, która jest ważnym znakiem Bożego Miłosierdzia. Zachęcam do tego rozważania podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Wielki Post - to także czas zadośćuczynienia, które składamy Panu Bogu za nasze winy i zło istniejące w świecie. Podejmujemy decyzje, które służą przemianie naszego życia.

Wpatrując się w Chrystusa ukazanego w dzisiejszej Ewangelii już teraz kierujemy do Pana Boga modlitwę, którą powtórzymy po Komunii Świętej:

„Posileni Chlebem z nieba, który ożywia wiarę, rozwija nadzieję i umacnia miłość, prosimy Cię, Boże, naucz nas pragnąć Jezusa Chrystusa, chleba żywego i prawdziwego, i żyć każdym słowem, które pochodzi z ust Twoich”.

Amen.

Biskup Henryk Tomasik

PRZEGLĄD TECHNICZNY MAŁŻEŃSTWA - Konferencja dla małżonków

08.02.2020

PRZEGLĄD TECHNICZNY MAŁŻEŃSTWA

Konferencja dla małżonków

Monika i dk. Marcin Gajdowie

Prowadzący - Monika i dk. Marcin Gajdowie

Przegląd będzie miał formę konferencji z elementami pracy warsztatowej.

Tematyka: Specyfika powołania do małżeństwa, więzi małżeńskie, relacje małżonków z dziećmi, z czego mogą wynikać trudności w małżeństwie, kryzys w związku małżeńskim.

Sobota, 7 marca 2020
Aula główna UTH w Radomiu, ul. Chrobrego 31

09.00 – 09.30 – rejestracja uczestników

09.30 – 13.00 – wykład część 1 (przerwy kawowe)

13.00 – 14.00 – przerwa obiadowa

14.00 – 16.30 – wykład część 2 i odpowiedzi na pytania (przerwy kawowe)

16.30 – 17.00 – słowo ks. bp. Piotra Turzyńskiego

 

Koszt 15 zł od osoby – jeśli tylko możesz koniecznie przyjdź z małżonkiem!

Jeśli wahasz się z powodu kosztu – zadzwoń na numer 515 440 575, zawsze da się coś zrobić :)

W przerwach kawowych dostępne będą kawa/herbata/słodkości.

W przerwie obiadowej zainteresowanym zapewniamy domową zupę.

W czasie konferencji można będzie nabyć publikacje prowadzących (książki, płyty).

Zapisy przez FORMULARZ.

Wszelkie informacje pod numerem 515 440 575.

Pobierz plakat informujący o wydarzeniu:Monika Gajdadk. Marcin GajdaMonika i Marcin Gajdowie są małżeństwem od 1991 roku, mają czwórkę dzieci. Monika to pedagog ogólny i specjalny, choreoterapeutka i terapeuta chrześcijański. Marcin od czerwca 2016 jest duchownym Kościoła Katolickiego – diakonem stałym. To także lekarz, magister nauk o rodzinie, terapeuta chrześcijański, autor pieśni religijnych (m.in. "Pomódl się Miriam").  Małżonkowie prowadzą działalność terapeutyczną, konferencyjną i rekolekcyjną. Zainicjowali powstanie duchowej rodziny o nazwie Przyjaciele Miłości Miłosiernej oraz Fundacji Theosis. Prowadzą autorskie warsztaty w obszarach umiejętności rodzicielskich, relacji małżeńskich, rozwoju osobistego i terapii. Opracowali własne podejście terapeutyczne – Chrześcijańską Terapię Integralną (ChTI). Są autorami książek: "Rodzice w akcji" , "Rozwój. Jak współpracować z łaską?" oraz "Świątynia. Wprowadzenie do kontemplacji". Więcej informacji o nich na stronie www.gajdy.pl

Msze św.

Parafia św. Jadwigi Królowej w Radomiu - logo

niedziele i święta

7.00, 9.00, 10.30,

12.00, 13.15, 18.00, 20.20

dni powszednie

7.00, 18.00, 19.00 (oprócz soboty)


Osobista adoracja
Najświętszego Sakramentu

adoracja

niedziele i święta

godz. 19.00-20.15