I Komunia Święta odbędzie się 10. 05. 2020 r.

Gr. I – 10:00

Gr. II – 12:00

Poświęcenia:

Msza św. o godzinie 16:30

29 września 2019 r. – różańce (rodzice kupują sami)

08 grudnia 2019 r. – medaliki (rodzice kupują sami)

02 lutego 2020 r. – książeczki (kupuje ksiądz)

Dni skupienia dla rodziców:

(wybieramy jeden termin)

19 października 2019 r. – sobota – od 9:00 do 15:00

09 listopada 2019 r. – sobota – od 9:00 do 15:00

Proszę o informację SMS, który z terminów Państwo wybrali!!! (ks. Michał Michnicki – 607 133 787)

(np.: Będziemy 19 października rodzice NN – imię i nazwisko dziecka)

 

Zapraszam do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych (październik 18:30); roratach (grudzień 6:30); drogach krzyżowych (piątki wielkiego postu 16:30).

 

Zaświadczenie o tym, że dziecko było ochrzczone (Ad sacra) proszę dostarczyć do ks. Michała do końca marca 2020 roku.

Spotkania dla dzieci:

Grupa I – 10:00

Grupa II – 12:00

22 października – 19:30 DA

29 października – 19:30 DA

25 listopada – 19:40 kościół

26 listopada – 19:40 kościół

23 marca – 19:40

26 marca – 19:40

21 kwietnia – 19:40

23 kwietnia – 19:40

4 maja – 16:00

4 maja – 19:40

5 maja – 19:40

5 maja – 16:00

6 maja – 16:00

6 maja – 19:40

7 maja – 19:40

7 maja – 16:00

8 maja – 16:00 z rodzicami

8 maja – 19:40 z rodzicami

9 maja – 9:00 - SPOWIEDŹ

9 maja – 10:30 - SPOWIEDŹ

 

Biały tydzień dzieci z dwóch grup przeżywają razem i w miarę możliwości wraz z Rodzicami i gośćmi, za których będziemy się modlić danego dnia. 18:00 – Msza święta 18:30 – Nabożeństwo Majowe

Poniedziałek – 11 maja – modlimy się za Rodziców

Wtorek – 12 maja – modlimy się za Rodziców chrzestnych

Środa – 13 maja – modlimy się za Babcie i Dziadków

Czwartek – 14 maja – za księży i nauczycieli

Piątek – 15 maja – kolegów i koleżanki

Sobota – 16 maja – za Rodzeństwo (wyjazd do Wysokiego Koła)

Na pielgrzymkę jadą dzieci, rodzice  i rodzeństwo. Wyjazd ok. 14:00 powrót ok. 20:30.

Brak wydarzeń