Dyżury spowiedzi

  niedziela
1.10
7.00 ks. Paweł Z.
9.00 ks. Paweł G.
10.30

ks. Paweł Z.

12.00 ks. Paweł G.
13.15 ks. Paweł Z.
18.00 ks. Paweł G.
20.20

ks.Mariusz

 

 

  7:00 18.00 19:00
poniedziałek
2.10
ks. Krzysztof (przed mszą) ks. Paweł G. ks. Krzysztof
wtorek
3.10
ks. Krzysztof przed mszą) ks.Paweł Z. ks. Paweł G.
środa
4.10
ks. Krzysztof (przed mszą) ks.Paweł Z. ks. Paweł G.
czwartek
5.10

ks. Paweł G. (przed mszą)

ks. Krzysztof ks. Paweł Z.

piątek
6.10

ks. Paweł G. (przed mszą)

ks. Paweł Z.

ks. Krzysztof

sobota
7.10

ks. Paweł Z. ks.Paweł G. -