Dyżury spowiedzi

  niedziela
18.07
7.00 ks. Paweł
9.00 ks.Krzysztof
10.30 ks.Krzysztof
12.00 ks. Paweł
18.00 ks. Krzysztof
20.20

ks.Paweł

 

                                                     

                                                   W okresie wakacyjnym spowiedź w dni powszednie przed mszą świętą.