Chrzest

Chrzest jest pierwszym sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli jest najważniejszym elementem, etapem drogi chrześcijanina. Bez niego nie można przejść do następnych znaków sakramentalnych. Chrzest jest konieczny do zbawienia.

  1. Chrzest należy zgłosić najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem. Należy okazać akt urodzenia dziecka  z Urzędu Stanu Cywilnego. W przypadku chrztu dzieci spoza naszej parafii wymagana jest pisemna zgoda proboszcza parafii, do której to dziecko należy.
  2. Rodzice i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.
  3. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii.
  4. Akt chrztu jest podpisywany przez jednego z rodziców i rodziców chrzestnych.
  5. Prosimy o punktualne przybycie na mszę świętą chrzcielną oraz zabranie ze sobą białej szatki i świecy chrzcielnej.
  6. Filmowanie i fotografowanie uroczystości należy uzgodnić w zakrystii przed chrztem.
  7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest dziecka może być odłożony.
środa, 17 październik 2018