Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz bronienia jej.

(KKK1285)

 

Spotkania Adoracja Msza
10 XI
godz. 18.45
25 XI
godz. 18.45
26 XI
godz. 9.00
15 XII
godz. 19.30
16 XII
godz. 18.45
17 XII
godz. 9.00
12 I
godz. 19.30
13 I
godz. 18.45 
14 I
godz. 9.00 
16 II
godz. 19.30
17 II
godz. 18.45
18 II
godz. 9.00
15 III
godz. 19.30
16 III
godz. 18.45
17 III
godz. 9.00 
19 IV
godz. 19.30
20 IV
godz. 18.45
21 IV
godz. 9.00 
17 V
godz. 19.30
18 V
godz. 18.45
19 V
godz. 9.00 

 

Pod koniec maja i w czerwcu 2024r. odbędą się próby - terminy zostaną ustalone później

 

 

 

Brak wydarzeń