Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz bronienia jej.

(KKK1285)
  1. Do sakramentu bierzmowania przygotowuje się młodzież 8 klasy szkoły podstawowej oraz osoby starsze, które nie otrzymały jeszcze tego sakramentu a chcą go przyjąć.

Ogłoszenie:

Rozpoczynamy kolejne przygotowanie kandydatów do sakramentu bierzmowania. Zapraszamy młodzież z naszej parafii, która uczęszcza do 8 klasy szkoły podstawowej oraz osoby starsze, które nie mają jeszcze tego sakramentu, a chciałyby go przyjąć. Chętnych, którzy dojrzeli do tego momentu, aby wejść na drogę przygotowania zapraszamy, aby pobrać deklarację z zakrystii,  ze stolika z tyłu kościoła lub ze strony internetowej parafii. Wypełnioną deklaracje kandydat przynosi osobiście wraz ze swoim rodzicem w ustalonych godzinach, które są umieszczone na deklaracji. Zapisy trwają do 22 października 2020r.

Do pobrania: Deklaracja dla kandydata do bierzmowania