Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz bronienia jej.

(KKK1285)
  1. Do sakramentu bierzmowania przygotowuje się młodzież 8 klasy szkoły podstawowej oraz osoby starsze, które nie otrzymały jeszcze tego sakramentu a chcą go przyjąć.