Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz bronienia jej.

(KKK1285)
  1. Do sakramentu bierzmowania przygotowuje się młodzież 8 klasy szkoły podstawowej, uczestnicząc w spotkaniach formacyjnych w ciągu roku szkolnego przy parafii
  2. Zapisy uczniów klas VIII i wszystkich starszych, którzy pragną przyjąć ten sakrament we wrześniu na początku roku szkolnego.

Ogłoszenie

Rozpoczynamy kolejne przygotowanie kandydatów do sakramentu bierzmowania. Zapraszamy młodzież z naszej parafii, która uczęszcza do 8 klasy szkoły podstawowej oraz osoby starsze, które nie mają jeszcze tego sakramentu, a chciałaby go przyjąć. Przyjęcie sakramentu bierzmowania wymaga osobistej decyzji, tych którzy chcą rozpocząć przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu zapraszamy do pobrania deklaracji. Wypełnioną deklaracje kandydat przynosi osobiście wraz ze swoim rodzicem w ustalonych godzinach, które są umieszczone na deklaracji. Zapisy trwają do 7 października 2019r.

Do pobrania: Deklaracja dla kandydata do bierzmowania