Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz bronienia jej.

(KKK1285)

   Rozpoczynamy kolejne przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania. Zaproszenie szczególnie kierujemy do młodzieży z naszej parafii, która uczęszcza do 8 klasy szkoły podstawowej. Osoby chętne prosimy, aby zabrać deklarację ze stolika z tyłu kościoła, z zakrystii, kancelarii lub pobrać (link) i wydrukować.Po zapoznaniu się z formą przygotowania, zasadami, obowiązkami, wypełnioną deklarację kandydat przynosi wraz z rodzicem do księdza Łukasza w określonych terminach podanych na deklaracji. Zapisy trwają do 13 października 2021r.

 


Plik do pobrania: Zgłoszenie kandydata do bierzmowania - deklaracja