Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz bronienia jej.

(KKK1285)
  1. Do sakramentu bierzmowania przygotowuje się młodzież III klasy Gimnazjum, uczestnicząc w spotkaniach formacyjnych w ciągu roku szkolnego przy parafii
  2. Zapisy uczniów klas III i wszystkich starszych, którzy pragną przyjąć ten sakrament we wrześniu na początku roku szkolnego.

Ogłoszenie 17.09.2017r.:

W najbliższym czasie chcemy rozpocząć przygotowanie do sakramentu bierzmowania, bardzo prosimy uczniów klas III gimnazjum o zapisywanie się na listę u pana kościelnego. Przypominamy, że sakrament ten przyjmowany jest w parafii zamieszkania młodych.