Dyżury spowiedzi

 

W lipcu i sierpniu obowiązuje letni porządek nabożeństw. Spowiedź odbywa się przed każdą mszą świętą.